Archief
Leden
Bestuur

 

Ons bestuur:
Voorzitter
Bours Jan
Kolderstraat 44
3650 Dilsen
Tel: 089-792471
Gsm: 0476-688265
Secretaris
Leunenberg Luc
 
Penningmeester
Bours Jan
 
Materiaalmeester
Nelissen Johnny
Ondervoorzitter Van Haen Hubert  
 

Werkende leden
Notermans Marc, Voorpijl Guy en Kalders Frank

Taakomschrijvingen:
Voorzitter:

-Het leiden van vergaderingen
-Het leiden van de Algemene Vergadering.
-Coördineren van alle diverse bestuurstaken, houdt alles in ’t oog en corrigeert de gang van zaken.
-Zorg steeds voor de prijzen voor de kienavond alsook onze tombola, enz…
-Leidt samen met de vereniging de wielerwedstrijden.

Secretaris:
-Verzorgen van de administratie.
-Na iedere vergadering een verslag opstellen.
-Het bekijken van de inkomende en het verzorgen van alle uitgaande post.
-Onderhouden van de contacten met de stad en verenigingen.
-Zorg dragen voor de juiste archivering.
-Verzorgen van de website en aanpassingen doorgeven aan onze webdesigner.                                                      -Organiseren van de Nacht van Dilsen                                                                                                                         -Het leiden van de Wielerwedstrijden

Penningmeester:
-Beheren van de geldmiddelen.
-Verzorgen van de administatie van alle inkomsten en uitgaven.
-Het uitvoeren van betalingen namens de vereniging.
-Zorg dragen voor de inning van gelden van contributie, resettes, donatie’s, sponsergelden, subsidie’s,…

Materiaalmeester:
-Zorg dragen voor het materiaal.
-Steeds kijken of alles nog bij elkaar is en niks weg is.
-Melden als er iets niet klopt met ons materiaal.

   
   
   
   
Met de steun van het stadsbestuur Dilsen-Stokkem en de Vlaamse Overheid